Evolutionen i tandregulering i København

Evolutionen i tandregulering i København

Set fra et historisk og et nutidigt perspektiv, er tænderne en af kroppens vigtigste bestanddele. Det er dem der gør, at vi bedre kan fordøje den mad, der er så livsvigtig for os. Historisk set har man gjort meget for, at ens tænder har skullet fungere optimalt. Lige fra de tidligste eksempler på tandbehandling for 11.000 år siden, man har fundet i Indien, til den tandregulering København man kan få i dag.

Fundet i Indien viser, at der brugtes redskaber til at behandle rådne tænder. Man lavede en form for strenginstrument af dyresener, hvor strengen blev vredet om en pind, der havde en flintesten i enden. Lidt ligesom et buebor man kan tænde bål med, placerede man den spidse sten i tanden, drejede på pinden med strengen, og borede derved råddenskaben væk. Det må siges at være en noget anderledes tilgang, end den tandregulering i København man har i dag. Opfindsomt og kreativt, men nok også smertefuldt.

Skolen som sted for tandregulering

Op gennem historien har man altså fundet på mere eller mindre kreative opfindsomheder, som har skullet løse tandpine og tandproblemer generelt. Men det er særligt inden for de sidste 100 år, at man har gjort store fremskridt og teknologiske landvindinger.

I 1920’ernes folkeskole kom der et stort fokus på sundhed, renlighed og hygiejne. Det blev lige pludselig primært skolens, og dermed statens opgave, at sikre børn en god hygiejne, hvilket skabte store positive forandringer indenfor sundhedsområdet. Der er flere gode eksempler fra skoler i hovedstaden, hvor man fik tandregulering i København. På den måde har man skabt grobund og grundlag for, at folk har haft gode og sunde vaner, når det kommer til vedligeholdelsen af ens tænder. Der kom fokus på hvordan man skulle børste dem og hvor ofte, og hvad man især ikke skulle spise, for at stærke og sunde tænder.